فایل های دسته بندی عمومی و استخدامی - صفحه 1

سوالات عمومی استخدامی بهمراه پاسخنامه

سوالات عمومی استخدامی بهمراه پاسخنامه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت های ارائه مطالب

تقریبا همه آنچه برای یک ارائه هوشمندانه، خلاقانه و تاثیرگذار بذان نیازمندیم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل